Wisdom Bites – Cấu tạo Con người (Human Constitution)
Articles Blog

Wisdom Bites – Cấu tạo Con người (Human Constitution)

August 25, 2019


[Âm nhạc] Có rất nhiều khi, nhiều người trong chúng ta bắt đầu quan tâm tới toàn bộ phạm vi của Minh triết ngàn đời, từ sự sáng tạo vũ trụ đến việc tạo ra mỗi cá thể, và việc tạo ra những hạt nhỏ nhất trong tự nhiên. Đối với chúng ta có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi tập trung vào những gì đang diễn ra bên trong chúng ta. Và chỉ riêng chủ đề này cũng đã quá nhiều để tìm hiểu. Do đó chúng ta thấy rằng thực ra cách tiếp cận vấn đề tốt nhất đối với nhiều người trong chúng ta là trước tiên cố gắng tìm hiểu chúng ta được tạo ra như thế nào cái gì thúc đẩy chúng ta, những lực nào tác động và di chuyển qua chúng ta và điều gì trên hết tạo ra toàn bộ tiến trình này. Công cuộc nghiên cứu này có thể thực hiện được bởi vì đó là những điều rất gần với chúng ta. Con người thực chất là tinh thần, rồi tinh thần phải đảm nhận nhiệm vụ nào đó, nó cần có các khía cạnh của con đường tiến hóa nhân quả nhất định, thông qua những sự kiện mà nó cần phải trải qua trong chuỗi tiến hóa của mình và nó được đưa vào vận hành theo luật nhân quả thông qua các hoạt động của nó. Thứ trở thành thể nguyên nhân, thí dụ như cái chúng ta vẫn gọi. Sau đó chúng ta có khía cạnh của hoạt động trí tuệ trong tâm trí, nó phải có vận cụ hoặc vỏ bọc riêng mà Tinh thần có thể kích hoạt và làm việc thông qua đó, cái trở thành thể trí. Tương tự cho chức năng cảm xúc và năng lượng sống của chúng ta, trên con đường đi xuống đến sự kết tinh của thể xác. Như vậy tất cả những thể thấp khác nhau là những lớp vỏ mà qua đó hoạt động tinh thần có thể biểu lộ trên cõi vật lý dĩ thái. Nhưng chúng ta cũng có thể biểu lộ trên các cõi cao hơn khi các vỏ thuộc cõi thấp hơn tan biến. Chúng ta có thể biểu lộ mà không cần một thể xác và vẫn hoạt động thông qua lớp vỏ của thể dĩ thái, thể tình cảm… Bây giờ, thuật ngữ thể tình cảm (Astral) có nhiều định nghĩa khác nhau. Theo truyền thống phương Tây, người ta có thể sử dụng thuật ngữ Astral với ý nghĩa bao hàm cả chức năng lí trí và cảm xúc. Và trong một số trường phái phương Tây khác Astral chỉ có nghĩa là cảm xúc và họ xác định thể trí là một thể riêng biệt. Do vậy, vấn đề luôn là Cách hiểu thuật ngữ như thế nào và thuật ngữ đó được sử dụng ra sao theo một truyền thống nào đó. Các cấp độ thể thấp khác nhau có thể đan xen lẫn lộn với nhau. Ví dụ như những gì chúng ta trải nghiệm trong thể dĩ thái là cảm giác mà chúng ta vẫn nói rằng chúng ta cảm thấy tốt hoặc xấu, rằng tôi cảm thấy khỏe mạnh hay mệt mỏi, nhưng ta cũng thường bày tỏ những gì mình cảm thấy trong thể cảm dục. Vì vậy nếu bạn hỏi ai đó họ cảm thấy thế nào, họ có thể nói tôi cảm thấy ốm hoặc họ có thể nói tôi cảm thấy buồn hay vui quá. Vì thế cảm nhận của thể tình cảm liên quan chặt chẽ với cảm nhận của thể dĩ thái. Cũng tương tự như vậy với mối liên quan giữa thể tình cảm
và thể trí. Nếu việc định hướng của thể trí mang tính tích cực hoặc tiêu cực nó sẽ tác động đến thể tình cảm và ngược lại. Đó trở thành một trong những lý do tại sao thể tình cảm và thể trí đôi khi biểu lộ riêng biệt và đôi khi biểu lộ dưới dạng thống nhất là trí-cảm (karma-manas) hoặc là thể cảm dục (astral) hoặc các thuật ngữ khác được sử dụng theo các truyền thống khác nhau. Vì vậy, những gì chúng ta thực sự đang đề cập ở đây là cấu tạo của con người, là bản chất cuộc sống bên trong của chúng ta. Khi nghĩ về các cõi giới của tâm thức, chúng ta đồng thời có thể liên hệ trực tiếp cấu tạo con người. Hành trình của sự tiến hóa là quá trình linh hồn hay thể nguyên nhân đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác cùng với toàn bộ tiến trình vật lý. Tiến trình đó diễn ra như thế nào, linh hồn chuyển từ kiếp sống này sang kiếp khác ra sao và phàm ngã hình thành như thế nào qua mỗi kiếp sống. Điều đó đưa tôi tới một phần kiến thức tổng quan về cấu tạo của chính thể nguyên nhân. Bây giờ, thể nguyên nhân thường được nói tới như là một bông hoa sen, bạn biết đấy trong Ấn độ giáo người ta sử dụng một số biểu tượng mà linh hồn được coi là một bông sen với nhiều cánh hoa và các cánh hoa tượng trưng cho các kiểu minh triết sẽ được phát triển trong thể nguyên nhân. Chúng thường được gọi là viên ngọc trong hoa sen. Viên ngọc tượng trưng cho tia lửa của sự sống vào lúc khởi đầu của tất cả – Chân thần và tiếp theo có một thứ thường ko được nghĩ tới người ta gọi là nguyên tử thường tồn. Người ta nói rằng có ba nguyên tử thường tồn được lưu trữ trong chỗ chứa tạm thời (antechamber), có thể gọi là như thế của thể nguyên nhân. Những nguyên tử thường tồn này có một chức năng rất thú vị. linh hồn đầu thai, điều gì thực sự diễn ra? Linh hồn đầu thai nhưng không phải là toàn bộ linh hồn mà chỉ là một phần của nó. Ở đây có một thứ được gọi là đường Sutratma. Sutratma là một phần của sinh mệnh tuyến, tại thời điểm đầu thai, nó đi từ thể nguyên nhân xuống cõi hạ trí, cõi cảm dục và cõi vật lý dĩ thái. Người ta cho rằng Sutratma gắn liền với ba nguyên tử thường tồn. Một trong số chúng là nguyên tử thường tồn hạ trí mà thường được gọi là Đơn vị Hạ trí. Cái thứ hai là nguyên tử thường tồn cảm xúc và cái thứ ba là nguyên tử thường tồn vật lý dĩ thái. Những gì xảy ra khi Sutratma hạ xuống các cõi thấp hơn, những nguyên tử thường tồn đó gửi một nốt, tương đương một tập hợp các rung động vào cõi tương ứng. Chẳng hạn chúng ta lấy thí dụ về nguyên tử thường tồn cảm xúc, khi việc đầu thai diễn ra, nguyên tử thường tồn cảm xúc truyền rung động vào cõi cảm dục và chất liệu của cõi cảm dục. Hãy nhớ rằng các chất liệu cũng có tính phân cấp từ thấp đến cao, chất liệu bị thu hút đến nguyên tử thường tồn cảm xúc đó như bướm đêm kéo tới một ngọn lửa, và nó sẽ xây dựng một vỏ bọc mà cuối cùng trở thành thể cảm xúc của phàm ngã. Điều tương tự cũng diễn ra với cõi trí. Nguyên tử thường tồn này được gọi là Đơn vị hạ trí sẽ thu hút chất liệu để tạo ra thể trí. Và sau chót, chúng ta có điểm nằm dưới cùng là nguyên tử thường tồn vật lý dĩ thái, nguyên tử thường tồn vật lý dĩ thái, để xây dựng thể vật lý dĩ thái – thứ trở thành bộ khung cho thể xác thô đặc. Toàn bộ điều trên diễn tả quá trình phàm ngã được tái tạo. Điều thú vị là làm thế nào mà nghiệp quả cũng được chuyển tới, và những phản ánh méo mó của phàm ngã thể hiện ở đâu và làm thế nào chúng chuyển từ một kiếp sống này sang kiếp sống tiếp theo. Bởi vì một số trong những rung động này được lưu trữ trong các nguyên tử thường tồn nói trên. Một số trong chúng là thật sự cao quý và chúng có xu hướng thu hút chất liệu cao quý từ cõi tương ứng để xây dựng vận cụ. Một số trong chúng thuộc loại căn bản hơn và một số lại bất hòa, tương ứng với nghiệp bất hoà đã được tạo ra trong những kiếp trước. Và sự rung động đó, phát ra bởi nguyên tử thường tồn, thu hút chất liệu thấp hơn từ cõi tương ứng để xây dựng thuộc tính đó cho vận cụ của chính nó. Không những nguyên tử thường tồn thiết lập quá trình đầu thai để xây dựng một phàm ngã mới, mà với bản chất của chúng, chúng cũng thiết lập quá trình chuyển nghiệp từ một kiếp sống này sang kiếp kế tiếp để tạo ra các điều chỉnh cần thiết nhằm biến những gì bất hòa thành hài hoà. Như bạn có thể thấy từ những gì tôi đang nói, đây là cơ chế được sử dụng để giúp sự sống học những bài học mà nó cần phải biết. Một kiểu mẫu bất hòa trở nên hài hòa khi một người cuối cùng đạt đến điểm giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là không còn có thêm đường biên nào trên những nguyên tử thường tồn dẫn đến việc thu hút chất liệu thiếu hài hoà và thấp hơn cho việc đầu thai diễn ra. Và khi điều đó xảy ra, bạn hoàn toàn thoát khỏi việc cần thiết phải tái sinh. Đây là sự vận hành ẩn sau quá trình tiến hóa và sự biến đổi dần dần của phàm ngã. Song song đó là sự gia tăng khả năng của linh hồn để sử dụng phàm ngã như một đại diện bên ngoài của nó. Sự đi vào luân hồi của linh hồn là một việc có chủ đích, được lên kế hoạch kỹ càng. Có thể mất nhiều năm cho Linh hồn trên cõi thượng trí chuyển một phần mở rộng của chính nó xuống các cõi thấp hơn và cuối cùng buộc chặt chính nó vào một tinh trùng và trứng để tạo ra con người vật chất đang phát triển. Khi nó đi xuống, nó chiếm dụng thể trí từ một kiếp sống quá khứ, thể tình cảm từ một kiếp sống quá khứ hoặc tất cả các kiếp sống quá khứ. Và sau đó là thể dĩ thái sinh điện. Nó chiếm dụng mầm mống của mỗi thể này. Trước khi nó đi xuống làm tất cả những việc này, chúng ta trong tư cách linh hồn được giúp đỡ bởi nhân tố được gọi là Thiên thần Bản Lai Diện Mục, đó là một phần của Thái Dương Thiên thần vĩ đại, nằm trong thể linh hồn của chúng ta. Chúng ta ngân lên một nốt, chúng ta ngân lên nốt của Hoa sen Chân Ngã của thể nguyên nhân. Nốt đó vang lên và chúng ta đánh giá nơi nào còn chưa đầy đủ, những gì bị quá nhấn mạnh, những gì bị thiếu tập trung, những gì cần thiết để tạo ra bước tiếp theo. Và sau đó chúng ta bắt đầu đi xuống 18 cõi phụ để chọn loại chất liệu tuỳ theo Cung cần thiết cho việc biểu lộ ở lần đầu thai sắp tới. Vì vậy quá trình trước khi sinh không chỉ là chín tháng, mà có thể là một thời gian dài và một số người thậm chí lên tới 13 năm. Các nhà chiêm tinh đã cố gắng để tính toán ra khoảng thời gian này. Vâng, đó là một chủ đề khác nhưng bạn biết thậm chí có thể cần tới nhiều năm để thực hiện những gì được gọi là quá trình làm chủ của các vận cụ bên trong và sau đó khi cha mẹ sinh học cho chúng ta một nơi neo đậu, thể dĩ thái thu hút từ nguồn gen của cha mẹ, những yếu tố, nguyên tố, phần tử thích hợp cho việc thiết kế quá trình đầu thai được định hình bởi bản chất của linh hồn, trước khi toàn bộ quá trình bắt đầu. Điều này cứ lặp đi lặp lại và nốt luôn luôn được ngân lên. Các yếu tố chiêm tinh, cung (ray), năng lượng và lực mới được sử dụng tương ứng để thích hợp với thiết kế của quá trình đầu thai sắp đến. Vâng, và sau đó thể dĩ thái bao quanh, được xây dựng, thu hút các chất dinh dưỡng của người mẹ, sau đó thể xác thô đặc của đứa trẻ được sinh ra. Tiếp theo, những thể khác này ra đời và biểu lộ thông qua thể vật lý thô đặc. Thứ phát triển đầu tiên có thể là bản chất sinh lực trường điện sinh học, Nó sẽ điều khiển thể vật lý thô đặc. Lúc ban đầu có thể có một chút khó khăn và không nhất thiết nó kiểm soát được toàn bộ hoạt động của thể vật lý. Người ta nói rằng điều này diễn ra trong thời gian bảy năm đầu đời. Chu kỳ của bảy và chu kỳ của mười được đưa ra xem xét, chu kỳ bảy năm là chu kỳ chính yếu, chu kỳ mười năm được gợi ý để nghiên cứu bởi Chân sư Tây Tạng. Thể cảm xúc sẽ làm chủ từ năm bảy tuổi đến năm mười bốn tuổi. Có lẽ việc này là tương đối vì nó phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của linh hồn. Số lượng năm thực tế khác nhau phụ thuộc vào sự làm chủ của tâm thức các thể này ở mỗi người. Nhưng đủ để nói rằng chúng ta trải qua một giai đoạn nặng về vật lý dĩ thái, sau đó sang giai đoạn cảm dục. Từ năm 14 tuổi đến năm 21 tuổi theo chu kỳ bảy năm, chúng ta trải qua việc làm chủ của thể trí, và chúng ta thường phát hiện ra rằng chúng ta có thể suy nghĩ và tâm trí của chúng ta huấn luyện thích hợp. Đó là lý do tại sao có một số phương pháp giáo dục hoàn toàn không phù hợp trong việc bắt đầu việc rèn luyện tâm trí quá sớm. Chúng ta phải duy trì sự phát triển của các thể thấp hơn trước, để chúng tạo thành sự hỗ trợ tốt cho việc phát triển của tâm trí Tiếp theo chu kỳ bảy năm, từ năm 21 đến năm 28 tuổi, chúng ta phát triển sự hợp nhất. Chúng ta đặt thể trí, thể cảm xúc và thể xác cùng nhau và chúng ta bắt đầu hướng những điều đó tới những thành tựu ở thế giới bên ngoài. Đây được gọi là giai đoạn đầu tiên của sự tích hợp phàm ngã. Một số người, do trình độ phát triển, thậm chí có thể chưa bao giờ trở thành phàm ngã tích hợp. Nhưng một số các bạn là những người nghiên cứu chiêm tinh biết đến khái niệm sự trở lại của sao Thổ, đó là Sao Thổ trở lại sau khoảng hai mươi tám năm rưỡi hai chín năm, cho chúng ta dấu hiệu rằng phàm ngã của chúng ta như là một phàm ngã với thể trí, thể cảm xúc và thể xác được tích hợp thành một cá nhân hoàn chỉnh có tư duy hoàn toàn tự chủ và hiệu quả trên cõi trần theo chiều hướng cung của nó. Và bạn biết có bảy loại cung.v.v… với rất nhiều sự khác biệt. Từ năm 28 đến 35 tuổi theo hệ thống chu kỳ của bảy, nếu chúng ta lên được thì chúng ta tiến tới một giai đoạn khác. Có nhiều người chưa đạt đến điểm này Các cánh hoa của Hoa sen Chân ngã của họ chưa mở đủ để họ có thể bước vào giai đoạn tiếp theo, giai đoạn của linh hồn. Nhưng theo thời gian chúng ta bước vào tuổi 35, chúng ta đi qua chu kỳ thứ 5 và liên hệ với ngã thức cao hơn ở bên trong chúng ta. Nó khởi động toàn bộ sự thúc đẩy giáng trần. Sự thúc đẩy này có thể đạt đến điểm mà chúng ta, tùy thuộc vào mức độ thành tựu đạt được ở kiếp trước bắt đầu ngày càng ở trạng thái linh hồn chế ngự phàm ngã. Tiếp tục từ đó đến năm 42 tuổi và năm quan trọng 49 tuổi khi chúng ta được coi là ở vào đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Năm 49 tuổi là thời điểm thật tuyệt vời của sự thống nhất, sự cụ thể hoá và sự hoàn hảo tương đối. Vì vậy mọi thứ đang diễn ra theo cách phát triển tuần tự nhưng tùy từng trường hợp cụ thể, con người bên trong có thể phát triển hoặc kém phát triển hơn. Và các chu kỳ này có thể có sự biến thiên. một số linh hồn vĩ đại như Yogananda, người ta nói khi ông ấy vừa sinh ra, ông đã ngồi dậy nói một vài điều bằng tiếng Phạn nhưng sau đó lại quay trở lại là một đứa trẻ thơ. làm chủ được những vận cụ này. Ông là một linh hồn cao cấp trong khi những người khác có thể có rất ít kinh nghiệm tái sinh và họ thậm chí còn không đạt đến mức có thể trí đã phát triển thực sự chứ đừng nói có phàm ngã độc lập đã phát triển. Có nhiều điểm khác biệt mang tính cá nhân nhưng nếu chúng ta chia mọi thứ theo chu kỳ của bảy hoặc của mười thì chúng ta được các chu kỳ đồng dạng mà một người sẽ trải qua trong quá trình làm chủ các vận cụ bên trong một lần nữa cho sự biểu lộ của chúng. Đấy là sự tái làm chủ những vận cụ mà người đó đã từng làm chủ trên con đường giáng trần. Với cấu trúc các thể vi tế của chúng ta, dạng hình học của tinh thần chúng ta, có một số dạng cấu trúc hoàn toàn cơ bản trong cơ thể năng lượng mà chúng được biết đến dưới một loạt các tên gọi. Có một dạng cột năng lượng hình trụ bao quanh cơ thể năng lượng con người được gọi là cột vinh quang trong Mani giáo thuộc văn hóa Ba Tư cổ đại và vẫn mang cùng ý nghĩa với cái tên đó trong truyền thống Kitô giáo Coptic ngày nay. Nó được biết đến với nhiều tên và nhiều truyền thống khác nhau. Nó cũng liên quan đến khái niệm Antakarana. Bản chất của sự hình thành dạng hình học của cơ thể năng lượng con người là nó có một trục chính kết nối trời và đất với nhau. Trục chính đó đi từ cao trên đỉnh đầu thẳng xuống qua đường chính cơ thể, từ đỉnh đầu đến đáy xương chậu và sau đó ra khỏi đáy cột sống đi xuống đất. Đây là trục chính bạn thấy nó được hình thành như là trục đầu tiên của bào thai đang phát triển trong tử cung và tạo ra các ống thần kinh của thai nhi đang lớn lên. Vì thế trục chính kết nối giữa trời và đất này là trục quan trọng nhất trong cơ thể con người. Ở chính trung tâm của trục này là cái được coi là sợi chỉ vàng kim vì nó thực sự phát ra ánh vàng kim và sợi chỉ vàng chính xác ở vị trí trung tâm của trục giữa cơ thể từ đỉnh đầu đến đáy xương chậu. Di chuyển trên, dưới xung quanh sợi chỉ vàng siêu nhỏ đó, tiếp theo có một số lượng cột năng lượng được kích hoạt tùy cấp độ phát triển tinh thần của con người. Rồi sau tiếp xung quanh nó là dạng cột lớn hơn, có đường kính rộng khoảng bằng vòng đầu của chính người đó. Và mở rộng xung quanh nó thành một cột lớn hơn bao trọn toàn bộ cơ thể và đôi khi được gọi là cột ánh sáng. Nhưng cái luôn luôn ở vị trí trung tâm là sợi chỉ vàng kim, nó nằm chính xác tại trung tâm theo nghĩa đen giữa cơ thể con người. Đây là một trong những ví dụ về nhiều loại hình học của tinh thần mà cơ thể con người được cấu thành bao quanh nó. Nó vận hành có ý thức, từ lúc khởi đầu tâm linh cho đến khi được kích hoạt đầy đủ, để phát triển những năng lực và quyền hạn cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *